43rd Simposium of Psychiatrist

12. i 13. novembra 2015. u Beogradu, u hotelu Metropol Palace, održan je 43. edukativni simpozijum međunarodnog karaktera sa temom ” Bipolarni spektar – izazovi i perspektive.” Organizator je Klinika za psihijatriju KCS u saradnji i pod pokroviteljstvom Udruženja psihijatara Srbije.

To je jedan od najvećih stručnih događaja iz oblasti psihijatrije u Srbiji. Učesnika je bilo oko pet stotina, a predavači su bili najeminentniji domaći psihijatri i poznata imena svetske psihijatrije, mahom stručnjaci za bipolarni poremećaj.

Simpozijum je otvoren nastupom Wonder Strings kvarteta koji je tom prilikom svirao himnu, kompoziciju Palladio i Vranjanski čoček aranžiran za gudački kvartet.
Simposium of psychiatristSimposium of psychiatrist

Komentara (0)

Nema komentara.

Ostavi svoj komentar