Gudački kvartet – kada sviraju zajedno prva i druga violina, viola i violončelo