Rihard Vagner i Kozima von Bulov život kao opera Tristan i Izolda